Tuyển dụng

Ô Bun Cha tuyển dụng thợ nướng chả
Chúng tôi cần tuyển gấp thợ nướng chả cho nhà hàng bún chả tại Hà Nội.
Ô Bun Cha tuyển dụng vị trí trưởng cửa hàng
Nhà hàng bún chả truyền thống Ô Bun Cha tuyển trưởng cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, sắp xếp , giám sát nhân sự tại các cơ sở.
Tuyển dụng nhân viên Nhà hàng Bún chả
Chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên soạn nguyên liệu cho nhà hàng bún chả tại Hà Nội.
Tuyển dụng nhân viên phục vụ partime
Nhà hàng bún chả truyền thống Ô Bun Cha cần tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian tại nhà hàng.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top